Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал

Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал

ӨРХИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ЖИЛ ӨРХИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ЖИЛ

Хороодын ИНХ-ын дарга нарын танилцуулга

2014-10-16

1 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ  ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН  ДАРГЫН  ТАНИЛЦУУЛГА

А. ТАНИЛЦУУЛГА                
Овог нэр:  Цэрэндаш Эрдэнэбаяр       
Төрсөн он сар өдөр:  1962-12-22
Төгссөн сургууль: 1970-1980   6-р дунд сургууль
                              1984-1989   Политекник  их сургууль
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Инженер
Ажилласан байдал: 1980-1984 онд Эмийн заводод машинист, 1989-1997 онд ЭХКҮБА заводод уул цехийн инженер, Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын төлөөлөгч, 1 дүгээр хорооны Иргэдийн Нийтийн Хурлын даргаар ажиллаж байна.
Гавъяа шагнал:  Эрчим хүчний Тэргүүний ажилтан, ЧД-ийн Хурлын “Хүндэт өргөмжлөл”
Гар утасны дугаар: 99996298, 96326298,

Б. ХУРЛЫН БҮРЭН ЭРХ
 • Тухайн Хурлын хуралдааныг дарга, Хурлын Тэргүүлэгчдийг сонгох, чөлөөлөх
 • Хорооны Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх, чөлөөлөх, огцруулах саналыг  болон Засаг даргын огцрох тухай хүсэлтийг хүлээж авах эсэхтэй холбогдсон саналыг хэлэлцэн дүүргийн Засаг даргад уламжлах
 • Хурлын дотоод зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх
 • Баг, хорооны Засаг даргын тайланг хэлэлцэж ажилд нь үнэлэлт дүгнэлт өгөх
 • Баг, хорооны иргэдийг шагнаж урамшуулах, дэмжлэг, тусламж үзүүлэх саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад уламжлах
 • Өрхийг албан татвар бусад ногдол үүргээс түр чөлөөлөх буюу хөнгөлөлт үзүүлэх тухай саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад оруулах
 • Харьяалах баг хорооны иргэний үндсэн ба журамт үүргийн биелэлтийг хангуулах
 • Иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тухайн нутаг дэвсгэрийн байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, эзэмших тухай хүсэлтийг хэлэлцэж саналаа сум, дүүргийн Хуралд уламжлах зэрэг асуудлууд хамаарна.

2 ДУГААР ХОРООНЫ  ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН  ДАРГЫН  ТАНИЛЦУУЛГА
 
А. ТАНИЛЦУУЛГА     
 Овог нэр: Пунцаг Тогоо
Төрсөн он сар өдөр: 1934-12-27
Төгссөн сургууль: 1943-1953  2-р сургууль
                                     1953-1957 Эрхүүгийн ЭЗДС
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Эдийн засагч
Ажилласан байдал: Санхүү эдийн засгийн техникум багш, СЭЗТ-ийн оройн дээд сургуулийн захирал, МАН-ын Төв зааварлагч, Монгол улсын банкны орлогч дарга, Даатгалын газар тасгийн дарга, Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар хорооны Иргэдийн Нийтийн Хурлын даргаар ажиллаж байна.
Гавъяа шагнал: Алтан гадас, Хөдөлмөрийн Хүндэт медаль, Ардын хувьсгалын 40, 50, 60, 70, 80, 90 жилийн ойн медаль, МАН-ын Хүндэт тэмдэг, МАН-ын тэргүүний ажилтан, Боловсролын Яамны тэргүүний ажилтан, Санхүү Банкны тэргүүний ажилтан.
Гар утасны дугаар: 99124011, 91157391

Б. ХУРЛЫН БҮРЭН ЭРХ
 • Тухайн Хурлын хуралдааныг дарга, Хурлын Тэргүүлэгчдийг сонгох, чөлөөлөх
 • Хорооны Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх, чөлөөлөх, огцруулах саналыг  болон Засаг даргын огцрох тухай хүсэлтийг хүлээж авах эсэхтэй холбогдсон саналыг хэлэлцэн дүүргийн Засаг даргад уламжлах
 • Хурлын дотоод зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх
 • Баг, хорооны Засаг даргын тайланг хэлэлцэж ажилд нь үнэлэлт дүгнэлт өгөх
 • Баг, хорооны иргэдийг шагнаж урамшуулах, дэмжлэг, тусламж үзүүлэх саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад уламжлах
 • Өрхийг албан татвар бусад ногдол үүргээс түр чөлөөлөх буюу хөнгөлөлт үзүүлэх тухай саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад оруулах
 • Харьяалах баг хорооны иргэний үндсэн ба журамт үүргийн биелэлтийг хангуулах
 • Иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тухайн нутаг дэвсгэрийн байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, эзэмших тухай хүсэлтийг хэлэлцэж саналаа сум, дүүргийн Хуралд уламжлах зэрэг асуудлууд хамаарна.

3 ДУГААР ХОРООНЫ  ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН  ДАРГЫН  ТАНИЛЦУУЛГА
 
А. ТАНИЛЦУУЛГА     
Овог нэр: Сумъяа Буянхишиг
Төрсөн он сар өдөр:  1956-01-01
Төгссөн сургууль: 1964-1977 10 жилийн сургууль
                                  1980-1982 СЭЗДС
                                  1982-1985 Улс төрийн дээд сургууль
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Эдийн засагч, улс төрч
Ажилласан байдал: Нийгмийг аюулаас хамгаалах яаманд туслах ажилтан, улс төрийн ажилтан, Монголын Үйлдвэрчний эвлэлийн хороонд зааварлагч, Үйлдвэрчний эвлэлийн холбоонд референтээр тус тус ажиллаж байсан. Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийслэлийн нийгэмлэгт ажлын албаны дарга, 2009 оноос одоог хүртэл ЧД-ийн 3 дугаар хорооны Иргэдийн Нийтийн Хурлын даргаар ажиллаж байна.
Гавъяа шагнал:  Ардын хувьсгалын 70,80,90 жилийн ойн медаль, МАН-ын 90 жилийн ойн медаль, МҮЭ-ийн тэргүүний ажилтан, Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах байгууллагын хүндэт медаль, Улаанбаатар хот байгуулагдсаны 370 жилийн ойн медаль.
Гар утасны дугаар: 88007331

Б. ХУРЛЫН БҮРЭН ЭРХ
 • Тухайн Хурлын хуралдааныг дарга, Хурлын Тэргүүлэгчдийг сонгох, чөлөөлөх
 • Хорооны Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх, чөлөөлөх, огцруулах саналыг  болон Засаг даргын огцрох тухай хүсэлтийг хүлээж авах эсэхтэй холбогдсон саналыг хэлэлцэн дүүргийн Засаг даргад уламжлах
 • Хурлын дотоод зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх
 • Баг, хорооны Засаг даргын тайланг хэлэлцэж ажилд нь үнэлэлт дүгнэлт өгөх
 • Баг, хорооны иргэдийг шагнаж урамшуулах, дэмжлэг, тусламж үзүүлэх саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад уламжлах
 • Өрхийг албан татвар бусад ногдол үүргээс түр чөлөөлөх буюу хөнгөлөлт үзүүлэх тухай саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад оруулах
 • Харьяалах баг хорооны иргэний үндсэн ба журамт үүргийн биелэлтийг хангуулах
 • Иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тухайн нутаг дэвсгэрийн байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, эзэмших тухай хүсэлтийг хэлэлцэж саналаа сум, дүүргийн Хуралд уламжлах зэрэг асуудлууд хамаарна.

4 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ  ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН  ДАРГЫН  ТАНИЛЦУУЛГА
 
А. ТАНИЛЦУУЛГА     
Овог нэр:  Равжаа Цэрэнпил
Төрсөн он сар өдөр: 1947-09-15
Төгссөн сургууль: 1962-1966 Барилгын коллеж техник  архитектур 1966-1971 МУИС-ийн сантехникийн инженер, 1979-1981 НДС-улс төрч ,эдийн засагч
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил:  Инженер, Эдийн засагч
Ажилласан байдал: Улсын Барилгын Зургийн Төв институтийн инженер, ахлах инженер, товчооны ерөнхий инженер, товчооны дарга, Баянхонгор аймгийн МАХН-ын хороонд хэлтсийн дарга, Баянхонгор аймгийн АДХГЗ-нд Их барилгын хэлтсийн дарга, Төрийн өмчийн хорооны БАЗГ-д Соёлын төв өргөө хариуцсан инженер, Одкон холдинг ХХК-д төслийн группын захирал, ОСИБ-ЗТ ХХК-ийн захирлаар тус тус ажиллаж байсан. Одоо тус компанид зөвлөхөөр ажиллаж байна. 2013 оноос ЧД-ийн 4 дүгээр хорооны Иргэдийн Нийтийн Хурлын даргаар сонгогдон ажиллаж байна.
Гавъяа шагнал:  МАХН-ын баярын бичиг, Ардын хувьсгалын 50, 60, 70, 80, 90 жилийн ойн медаль, Тэргүүний барилгачин, Шилдэг барилгачин, Спортын тэргүүний ажилтан
Гар утасны дугаар: 99292811, 98118129

Б. ХУРЛЫН БҮРЭН ЭРХ
 • Тухайн Хурлын хуралдааныг дарга, Хурлын Тэргүүлэгчдийг сонгох, чөлөөлөх
 • Хорооны Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх, чөлөөлөх, огцруулах саналыг  болон Засаг даргын огцрох тухай хүсэлтийг хүлээж авах эсэхтэй холбогдсон саналыг хэлэлцэн дүүргийн Засаг даргад уламжлах
 • Хурлын дотоод зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх
 • Баг, хорооны Засаг даргын тайланг хэлэлцэж ажилд нь үнэлэлт дүгнэлт өгөх
 • Баг, хорооны иргэдийг шагнаж урамшуулах, дэмжлэг, тусламж үзүүлэх саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад уламжлах
 • Өрхийг албан татвар бусад ногдол үүргээс түр чөлөөлөх буюу хөнгөлөлт үзүүлэх тухай саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад оруулах
 • Харьяалах баг хорооны иргэний үндсэн ба журамт үүргийн биелэлтийг хангуулах
 • Иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тухайн нутаг дэвсгэрийн байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, эзэмших тухай хүсэлтийг хэлэлцэж саналаа сум, дүүргийн Хуралд уламжлах зэрэг асуудлууд хамаарна.

5 ДУГААР ХОРООНЫ  ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН  ДАРГЫН  ТАНИЛЦУУЛГА
 
А. ТАНИЛЦУУЛГА     
Овог нэр : Нямжав  Содномдорж
Төрсөн он сар өдөр: 1950-02-05
Төгссөн сургууль: 1958-1968   Булганы 10 жил 
                              1968-1975  МУИС  
                              1994-1997  Данийн  “ Модуль” , МИС
                              Шинэ Зенланд Вашингтон их сургууль
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Эдийн засагч, доктор, Профессор
Ажилласан байдал: Хугацаат цэргийн алба хаасан, МУИС-ийн багш, ЭДС-ийн орлогч захирал, ЭШХ-ийн дарга, Хөдөлмөрийн дээд сургуульд захирал, УИХ-ын гишүүн, Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны ерөнхийлөгч, Улаанбаатар эрдэм их сургуулийн Тэнхимийн эрхлэгч, одоогоор ЧД-ийн 5 дугаар хорооны Иргэдийн Нийтийн Хурлын даргаар ажиллаж байна.
Гавъяа шагнал : Алтан гадас одон, Ардын хувьсгалын 60, 70, 80 жилийн ойн медаль,  Хөдөлмөрийн Яамны тэргүүний ажилтан, Ардын боловсролын тэргүүний ажилтан, Биеийн тамир спортын тэргүүний ажилтан, статистик бүртгэлийн тэргүүний ажилтан, Санхүүгийн тэргүүний ажилтан, МНУ холбооны соёмбо одон.
Гар утасны дугаар: 99298828

Б. ХУРЛЫН БҮРЭН ЭРХ
 • Тухайн Хурлын хуралдааныг дарга, Хурлын Тэргүүлэгчдийг сонгох, чөлөөлөх
 • Хорооны Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх, чөлөөлөх, огцруулах саналыг  болон Засаг даргын огцрох тухай хүсэлтийг хүлээж авах эсэхтэй холбогдсон саналыг хэлэлцэн дүүргийн Засаг даргад уламжлах
 • Хурлын дотоод зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх
 • Баг, хорооны Засаг даргын тайланг хэлэлцэж ажилд нь үнэлэлт дүгнэлт өгөх
 • Баг, хорооны иргэдийг шагнаж урамшуулах, дэмжлэг, тусламж үзүүлэх саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад уламжлах
 • Өрхийг албан татвар бусад ногдол үүргээс түр чөлөөлөх буюу хөнгөлөлт үзүүлэх тухай саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад оруулах
 • Харьяалах баг хорооны иргэний үндсэн ба журамт үүргийн биелэлтийг хангуулах
 • Иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тухайн нутаг дэвсгэрийн байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, эзэмших тухай хүсэлтийг хэлэлцэж саналаа сум, дүүргийн Хуралд уламжлах зэрэг асуудлууд хамаарна.

6 ДУГААР ХОРООНЫ  ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН  ДАРГЫН  ТАНИЛЦУУЛГА
 
А. ТАНИЛЦУУЛГА     
Овог нэр: Сангидорж  Сэдэд
Төрсөн он сар өдөр: 1942 -10- 01
Төгссөн сургууль: 1968-1971 УБТЗ Техникум Нягтлан бодогч
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Нягтлан бодогч
Ажилласан байдал: 1959 оноос 2002 он хүртэл Барилга, барилгын материалын үйлдвэрийн яамны харъяа Техник худалдааны баазад нягтлан бодогч, мэргэжилтэн, орлогч дарга, Материал техникийн  хангамжын  ерөнхий газарт мэргэжилтэн, хэлтсийн дарга, Эдийн засгийн гадаад харилцаа, хангамжын яамны харъяа Комплекс  импорт хангамжын  нэгдэл, компанид албаны даргаар тус тус ажиллаж байсан. Одоогоор ЧД-ийн 6 дугаар хорооны Иргэдийн Нийтийн Хурлын даргаар ажиллаж байна.
Гавъяа шагнал :  Алтан гадас одон, Тусгаар тогтнолын одон, Хөдөлмөрийн хүндэт медаль, Ардын хувьсгалын 50, 60, 70, 80, 90 жилийн ойн медаль, Их Монгол Улс байгуулагдсаны 800 жилийн ойн медаль, Улаанбаатар хот байгуулагдсаны 370 жилийн ойн медаль МАН-ын тэргүүний ажилтан, Эх орны төлөө, МАН-ын ахмад зүтгэлтэн, МАН-ын хүндэт медаль, МАН-ын 90 жилийн ойн ойн медаль, МҮЭ-ийн Хүндэт тэмдэг, БНМАУ-ын тусгаар тогтнолын хүндэт тэмдэг.
Гар утасны дугаар: 99855160

Б. ХУРЛЫН БҮРЭН ЭРХ
 • Тухайн Хурлын хуралдааныг дарга, Хурлын Тэргүүлэгчдийг сонгох, чөлөөлөх
 • Хорооны Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх, чөлөөлөх, огцруулах саналыг  болон Засаг даргын огцрох тухай хүсэлтийг хүлээж авах эсэхтэй холбогдсон саналыг хэлэлцэн дүүргийн Засаг даргад уламжлах
 • Хурлын дотоод зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх
 • Баг, хорооны Засаг даргын тайланг хэлэлцэж ажилд нь үнэлэлт дүгнэлт өгөх
 • Баг, хорооны иргэдийг шагнаж урамшуулах, дэмжлэг, тусламж үзүүлэх саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад уламжлах
 • Өрхийг албан татвар бусад ногдол үүргээс түр чөлөөлөх буюу хөнгөлөлт үзүүлэх тухай саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад оруулах
 • Харьяалах баг хорооны иргэний үндсэн ба журамт үүргийн биелэлтийг хангуулах
 • Иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тухайн нутаг дэвсгэрийн байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, эзэмших тухай хүсэлтийг хэлэлцэж саналаа сум, дүүргийн Хуралд уламжлах зэрэг асуудлууд хамаарна.

7 ДУГААР ХОРООНЫ  ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН  ДАРГЫН  ТАНИЛЦУУЛГА
 
А. ТАНИЛЦУУЛГА     
Овог нэр : Дашцэрэн  Баянбат
Төрсөн он сар өдөр: 1958-02-02
Төгссөн сургууль:  1965-1975  Увс 10 жил
                                   1979-1983  ТИС  Авто инженер
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Авто инженер
Ажилласан байдал: Авто комбинатад жолооч, “Баян-Овоо” ХХК-д захирал, “Нико такси” ХХК,  “Халиун-Од” ХХК, “Гурван хорол”  ХХК-д тус тус захирал хийж байсан. Одоогоор ЧД-ийн 7 дугаар хорооны Иргэдийн Нийтийн Хурлын даргаар ажиллаж байна.
 
Гавъяа шагнал: ЧД-ийн ИТХ-ын хүндэт өргөмжлөл, МНУ холбооны Тэргүүний ажилтан
Гар утасны дугаар: 96668629

Б. ХУРЛЫН БҮРЭН ЭРХ
 • Тухайн Хурлын хуралдааныг дарга, Хурлын Тэргүүлэгчдийг сонгох, чөлөөлөх
 • Хорооны Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх, чөлөөлөх, огцруулах саналыг  болон Засаг даргын огцрох тухай хүсэлтийг хүлээж авах эсэхтэй холбогдсон саналыг хэлэлцэн дүүргийн Засаг даргад уламжлах
 • Хурлын дотоод зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх
 • Баг, хорооны Засаг даргын тайланг хэлэлцэж ажилд нь үнэлэлт дүгнэлт өгөх
 • Баг, хорооны иргэдийг шагнаж урамшуулах, дэмжлэг, тусламж үзүүлэх саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад уламжлах
 • Өрхийг албан татвар бусад ногдол үүргээс түр чөлөөлөх буюу хөнгөлөлт үзүүлэх тухай саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад оруулах
 • Харьяалах баг хорооны иргэний үндсэн ба журамт үүргийн биелэлтийг хангуулах
 • Иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тухайн нутаг дэвсгэрийн байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, эзэмших тухай хүсэлтийг хэлэлцэж саналаа сум, дүүргийн Хуралд уламжлах зэрэг асуудлууд хамаарна.

8 ДУГААР ХОРООНЫ  ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН  ДАРГЫН  ТАНИЛЦУУЛГА
 
А. ТАНИЛЦУУЛГА     
Овог нэр: Сундуйжав  Наран-Очир
Төрсөн он сар өдөр: 1954-03-08
Төгссөн сургууль:  1962-1972   Завхан  ЭОН 1-р сургууль
                      1972-1977   МУИС-ийн инженер, гидромелхараци
                      1982-1983   МД институт инженер, эдийн засагч
                      1995- 1996  Удирдлагын академи  Байцаагч
                      2006-2007  УБ хот ШУТИС   МУ зөвлөх инженер
Боловсрол: Дээд
 мэргэжил: Инженер, Эдийн засагч
Ажилласан байдал: Завхан УААУГ Отрядын инженер, ахлах инженер, ерөнхий инженер,  “ Усжуулагч “ компаний захирал, ХШГ байцаагч, инженер, ОСА Албаны дарга. Одоогоор ЧД-ийн 8 дугаар хорооны Иргэдийн Нийтийн Хурлын даргаар ажиллаж байна.
Гавъяа шагнал: Алтан гадас одон, Ардын хувьсгалын 70, 80, 90 жилийн ойн медаль, УАА-ын тэргүүний ажилтан, чандмань тэмдэг, Хяналт шалгалтын тэргүүний ажилтан, Эвлэлийн төв хорооны Алтан медаль, ЧД-ийн ИТХ-ын хүндэт өргөмжлөл.
Гар утасны дугаар: 99068053

Б. ХУРЛЫН БҮРЭН ЭРХ
 • Тухайн Хурлын хуралдааныг дарга, Хурлын Тэргүүлэгчдийг сонгох, чөлөөлөх
 • Хорооны Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх, чөлөөлөх, огцруулах саналыг  болон Засаг даргын огцрох тухай хүсэлтийг хүлээж авах эсэхтэй холбогдсон саналыг хэлэлцэн дүүргийн Засаг даргад уламжлах
 • Хурлын дотоод зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх
 • Баг, хорооны Засаг даргын тайланг хэлэлцэж ажилд нь үнэлэлт дүгнэлт өгөх
 • Баг, хорооны иргэдийг шагнаж урамшуулах, дэмжлэг, тусламж үзүүлэх саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад уламжлах
 • Өрхийг албан татвар бусад ногдол үүргээс түр чөлөөлөх буюу хөнгөлөлт үзүүлэх тухай саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад оруулах
 • Харьяалах баг хорооны иргэний үндсэн ба журамт үүргийн биелэлтийг хангуулах
 • Иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тухайн нутаг дэвсгэрийн байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, эзэмших тухай хүсэлтийг хэлэлцэж саналаа сум, дүүргийн Хуралд уламжлах зэрэг асуудлууд хамаарна.

9 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ  ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН  ДАРГЫН  ТАНИЛЦУУЛГА
 
А. ТАНИЛЦУУЛГА     
Овог нэр: Ламзав  Лаагансүрэн
Төрсөн он сар өдөр: 1943-12-28
Төгссөн сургууль: 1964-1966  Архангай 10 жил
                                  1973- 1977 ХААДС 
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Эдийн засагч
Ажилласан байдал: Архангай аймгийн үзэл сурталын хэлтэст зааварлагч, ХЗЭ-ийн хорооны дарга, АДХГЗ-нд зохион байгуулагч, Соёлын төвийн захирал, ЧД-ийн 9 дүгээр хорооны Засаг даргаар ажиллаж байлаа. Одоогоор ЧД-ийн 9 дүгээр хорооны Иргэдийн Нийтийн Хурлын даргаар ажиллаж байна.
Гавъяа шагнал: Алтан гадас одон, тусгаар тогтнолын одон, ЧД-ийн ИТХ-ын чандмань одон, багшийн гавьяа одон, ХАА-ын тэргүүний ажилтан, МАН-ын тэргүүний ажилтан, БХЯ-ын тэргүүний ажилтан, Их Монгол Улсын 800 жилийн ойн медаль, АХ-ын 50,60,70,80,90, жилийн ойн медалиуд, ЧД-ийн хүндэт тэмдэг.
Гар утасны дугаар: 99740887, 9191340887

Б. ХУРЛЫН БҮРЭН ЭРХ
 • Тухайн Хурлын хуралдааныг дарга, Хурлын Тэргүүлэгчдийг сонгох, чөлөөлөх
 • Хорооны Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх, чөлөөлөх, огцруулах саналыг  болон Засаг даргын огцрох тухай хүсэлтийг хүлээж авах эсэхтэй холбогдсон саналыг хэлэлцэн дүүргийн Засаг даргад уламжлах
 • Хурлын дотоод зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх
 • Баг, хорооны Засаг даргын тайланг хэлэлцэж ажилд нь үнэлэлт дүгнэлт өгөх
 • Баг, хорооны иргэдийг шагнаж урамшуулах, дэмжлэг, тусламж үзүүлэх саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад уламжлах
 • Өрхийг албан татвар бусад ногдол үүргээс түр чөлөөлөх буюу хөнгөлөлт үзүүлэх тухай саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад оруулах
 • Харьяалах баг хорооны иргэний үндсэн ба журамт үүргийн биелэлтийг хангуулах
 • Иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тухайн нутаг дэвсгэрийн байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, эзэмших тухай хүсэлтийг хэлэлцэж саналаа сум, дүүргийн Хуралд уламжлах зэрэг асуудлууд хамаарна.

10 ДУГААР ХОРООНЫ  ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН  ДАРГЫН  ТАНИЛЦУУЛГА
 
А. ТАНИЛЦУУЛГА     
Овог нэр: Раднаа Дархижав
Төрсөн он сар өдөр: 1950-08-10
Төгссөн сургууль:  МУИС, Төрийн Захиргаа удирдлагын хөгжлийн институд  
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Эдийн Засгийн магистр,  Нягтлан бодогч,  Төрийн удирдлагын менежер.
Ажилласан байдал: 1968-1977 Ховд аймгийн ХБУГ-т мэргэжилтэн, 1977-1983 ХУБЯ-ны мэргэжилтэн, 1983-1990 ХБЯ-ны Улсын хянан байцаах газар мэргэжилтэн, 1990-1992 онд АД-ын гүйцэтгэх захирал, 1992-2009 ЧД-ийн ЗДТГ-ын Нийгмийн хэлтсийн даргаар тус тус ажиллаж байсан. Одоогоор ЧД-ийн 10 дугаар хорооны ИНХ-ын даргаар ажиллаж байна.
Гавъяа шагнал:  Алтан гадас, Төрийн албаны тэргүүний ажилтан, Худалдааны тэргүүний ажилтан, Боловсролын Тэргүүний ажилтан, Эрүүл мэндийн Тэргүүний ажилтан, Нийгмийн хамгаалалын тэргүүний ажилтан, Биеийн тамирын тэргүүний ажилтан, Нийслэлийн Хүндэт тэмдэг, ЧД-ийн Хүндэт иргэн.
Гар утасны дугаар: 99185061

Б. ХУРЛЫН БҮРЭН ЭРХ
 • Тухайн Хурлын хуралдааныг дарга, Хурлын Тэргүүлэгчдийг сонгох, чөлөөлөх
 • Хорооны Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх, чөлөөлөх, огцруулах саналыг  болон Засаг даргын огцрох тухай хүсэлтийг хүлээж авах эсэхтэй холбогдсон саналыг хэлэлцэн дүүргийн Засаг даргад уламжлах
 • Хурлын дотоод зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх
 • Баг, хорооны Засаг даргын тайланг хэлэлцэж ажилд нь үнэлэлт дүгнэлт өгөх
 • Баг, хорооны иргэдийг шагнаж урамшуулах, дэмжлэг, тусламж үзүүлэх саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад уламжлах
 • Өрхийг албан татвар бусад ногдол үүргээс түр чөлөөлөх буюу хөнгөлөлт үзүүлэх тухай саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад оруулах
 • Харьяалах баг хорооны иргэний үндсэн ба журамт үүргийн биелэлтийг хангуулах
 • Иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тухайн нутаг дэвсгэрийн байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, эзэмших тухай хүсэлтийг хэлэлцэж саналаа сум, дүүргийн Хуралд уламжлах зэрэг асуудлууд хамаарна.

11 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ  ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН  ДАРГЫН  ТАНИЛЦУУЛГА
 
А. ТАНИЛЦУУЛГА     
Овог нэр: Чойжилжав Цогтоо
Төрсөн он сар өдөр: 1964-09-28
Төгссөн сургууль: 1972-1982  39, 57-р сургууль
                                  1990-1991 Зах зээлийн коллеж
                                   ПДС-ийн автын инженер
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Автын механик, Брокер
Ажилласан байдал: 1985 оноос 1990 оныг хүртэл АШҮН  гутлын үйлдвэр, Азийн бирж ДСНК-т тус тус ажиллаж байсан. Одоогоор 2008 оноос 11-р хорооны Иргэдийн Нийтийн Хурлын даргаар ажиллаж байгаа.
Гавъяа шагнал: НХХЯамны тэргүүний ажилтан, яамны жуух бичиг, МНУ-ын холбооны тэргүүний ажилтан, ЧД-ийн ИТХ-ын хүндэт өргөмжлөл, Нийслэийн 370,375 жилийн ойн медалиуд, АХ 90 жилийн ойн медаль, нийтийн ахуйн үйлчилгээний 80 жилийн ойн медаль.
Гар утасны дугаар:

Б. ХУРЛЫН БҮРЭН ЭРХ
 • Тухайн Хурлын хуралдааныг дарга, Хурлын Тэргүүлэгчдийг сонгох, чөлөөлөх
 • Хорооны Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх, чөлөөлөх, огцруулах саналыг  болон Засаг даргын огцрох тухай хүсэлтийг хүлээж авах эсэхтэй холбогдсон саналыг хэлэлцэн дүүргийн Засаг даргад уламжлах
 • Хурлын дотоод зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх
 • Баг, хорооны Засаг даргын тайланг хэлэлцэж ажилд нь үнэлэлт дүгнэлт өгөх
 • Баг, хорооны иргэдийг шагнаж урамшуулах, дэмжлэг, тусламж үзүүлэх саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад уламжлах
 • Өрхийг албан татвар бусад ногдол үүргээс түр чөлөөлөх буюу хөнгөлөлт үзүүлэх тухай саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад оруулах
 • Харьяалах баг хорооны иргэний үндсэн ба журамт үүргийн биелэлтийг хангуулах
 • Иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тухайн нутаг дэвсгэрийн байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, эзэмших тухай хүсэлтийг хэлэлцэж саналаа сум, дүүргийн Хуралд уламжлах зэрэг асуудлууд хамаарна.

12 ДУГААР ХОРООНЫ  ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН  ДАРГЫН  ТАНИЛЦУУЛГА
 
А. ТАНИЛЦУУЛГА     
Овог нэр :   Чимэдбат  Дэчингалсан
Төрсөн он сар өдөр:   1974-03-27
Төгссөн сургууль:     61, 57-р сургууль 10 жил
                                      МУ-ын Багшийн сургууль 
Боловсрол:  Дээд:
Мэргэжил: Хүмүүжлийн онол арга зүйч, Нийгмийн ажилтан
Ажилласан байдал: 2003-2008 онд  “Глобал Лидерс” ХХК-ийн гүйцэтгэх захиралаар ажиллаж байсан. Одоогоор 2008 оноос 12-р хорооны Иргэдийн Нийтийн Хурлын даргаар ажиллаж байна.
Гавъяа шагнал: Нийслэлийн тэргүүний залуу алтан медаль, Улаанбаатар хотын 370 жилийн ойн медаль, Ардын хувьсгалын 90 жилийн ойн медаль, МАН-ын тэргүүний ажилтан.
Гар утасны дугаар: 91112182, 96538282

Б. ХУРЛЫН БҮРЭН ЭРХ
 • Тухайн Хурлын хуралдааныг дарга, Хурлын Тэргүүлэгчдийг сонгох, чөлөөлөх
 • Хорооны Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх, чөлөөлөх, огцруулах саналыг  болон Засаг даргын огцрох тухай хүсэлтийг хүлээж авах эсэхтэй холбогдсон саналыг хэлэлцэн дүүргийн Засаг даргад уламжлах
 • Хурлын дотоод зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх
 • Баг, хорооны Засаг даргын тайланг хэлэлцэж ажилд нь үнэлэлт дүгнэлт өгөх
 • Баг, хорооны иргэдийг шагнаж урамшуулах, дэмжлэг, тусламж үзүүлэх саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад уламжлах
 • Өрхийг албан татвар бусад ногдол үүргээс түр чөлөөлөх буюу хөнгөлөлт үзүүлэх тухай саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад оруулах
 • Харьяалах баг хорооны иргэний үндсэн ба журамт үүргийн биелэлтийг хангуулах
 • Иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тухайн нутаг дэвсгэрийн байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, эзэмших тухай хүсэлтийг хэлэлцэж саналаа сум, дүүргийн Хуралд уламжлах зэрэг асуудлууд хамаарна.

13 ДУГААР ХОРООНЫ  ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН  ДАРГЫН  ТАНИЛЦУУЛГА
 
А. ТАНИЛЦУУЛГА     
Овог нэр: Цэрэндорж  Рэнцэндорж
Төрсөн он сар өдөр: 1950-11-09
Төгссөн сургууль: 1959-1969  Хэнтий 10 жил
                              1969-1973   УБДС-ийн  Биеийн тамирын багш
                              1982-1983  Комсомолын дээд сургууль 
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Багш, Улс төр судлаач
Ажилласан байдал: Монголын пионерийн байгууллага, Залуучуудын соёлын төвийн орлогч захирал, Сүхбаатар дүүргийн МАН-ын хорооны дэд дарга, “Онон“  ХХК-ын захирал, Чингэлтэй дүүргийн МАН-ын  хяналтын хорооны даргаар тус тус ажиллаж байсан. Мөн 2008 оноос хойш 13-р хорооны Иргэдийн Нийтийн Хурлын даргаар ажиллаж байна.
Гавъяа шагнал: МХЗЭ, пионерийн байгууллагын тэргүүний ажилтан, Ардын боловсорлын тэргүүний ажилтан, Улаанбаатар хотын 370 жилийн ойн медаль, Ардын хувьсгалын 50, 60, 70, 80, 90 жилийн ойн медаль, МАН-ын  тэргүүний ажилтан.
Гар утасны дугаар: 99167352

Б. ХУРЛЫН БҮРЭН ЭРХ
 • Тухайн Хурлын хуралдааныг дарга, Хурлын Тэргүүлэгчдийг сонгох, чөлөөлөх
 • Хорооны Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх, чөлөөлөх, огцруулах саналыг  болон Засаг даргын огцрох тухай хүсэлтийг хүлээж авах эсэхтэй холбогдсон саналыг хэлэлцэн дүүргийн Засаг даргад уламжлах
 • Хурлын дотоод зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх
 • Баг, хорооны Засаг даргын тайланг хэлэлцэж ажилд нь үнэлэлт дүгнэлт өгөх
 • Баг, хорооны иргэдийг шагнаж урамшуулах, дэмжлэг, тусламж үзүүлэх саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад уламжлах
 • Өрхийг албан татвар бусад ногдол үүргээс түр чөлөөлөх буюу хөнгөлөлт үзүүлэх тухай саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад оруулах
 • Харьяалах баг хорооны иргэний үндсэн ба журамт үүргийн биелэлтийг хангуулах
 • Иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тухайн нутаг дэвсгэрийн байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, эзэмших тухай хүсэлтийг хэлэлцэж саналаа сум, дүүргийн Хуралд уламжлах зэрэг асуудлууд хамаарна.

14 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ  ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН  ДАРГЫН  ТАНИЛЦУУЛГА
 
А. ТАНИЛЦУУЛГА     
Овог нэр: Банзай  Батанов
Төрсөн он сар өдөр: 1946-07-18
Төгссөн сургууль:  1966-1969  СЭЗДС
                                 1975-1980   Москва ҮЭ-ийн дээд сургууль                    
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Нягтлан бодогч, Хөдөлмөрийн Эдийн засагч
Ажилласан байдал: Сэлэнгэ аймаг АДХГЗ  санхүүгийн хэлтэс- байцаагч, Архангай статистикийн товчоо- мэргэжилтэн, Баянхонгор, Архангай аймаг ҮЭ-ийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, Архангай ИТХ-ын дарга, ХШХ-ны дарга, Архангай аудитын газрын ерөнхий аудитор. Одоогоор 14-р хорооны Иргэдийн Нийтийн Хурлын даргаар ажиллаж байна.
Гавъяа шагнал: Алтан гадас, ХХМ, Төрийн хяналтын тэргүүний ажилтан, МҮЭ-ийн Хөдөлмөрийн хүний төлөө цол, тэмдэг, НУХ-ны Соёмбо одон, АХ 50,60,70,80,90 жилийн ойн медалиуд, Их эзэн Чингис хааны мэндэлсний 800 жилийн ойн медаль, Тусгаар тогтнолын одон.
Гар утасны дугаар: 95153078

Б. ХУРЛЫН БҮРЭН ЭРХ
 • Тухайн Хурлын хуралдааныг дарга, Хурлын Тэргүүлэгчдийг сонгох, чөлөөлөх
 • Хорооны Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх, чөлөөлөх, огцруулах саналыг  болон Засаг даргын огцрох тухай хүсэлтийг хүлээж авах эсэхтэй холбогдсон саналыг хэлэлцэн дүүргийн Засаг даргад уламжлах
 • Хурлын дотоод зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх
 • Баг, хорооны Засаг даргын тайланг хэлэлцэж ажилд нь үнэлэлт дүгнэлт өгөх
 • Баг, хорооны иргэдийг шагнаж урамшуулах, дэмжлэг, тусламж үзүүлэх саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад уламжлах
 • Өрхийг албан татвар бусад ногдол үүргээс түр чөлөөлөх буюу хөнгөлөлт үзүүлэх тухай саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад оруулах
 • Харьяалах баг хорооны иргэний үндсэн ба журамт үүргийн биелэлтийг хангуулах
 • Иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тухайн нутаг дэвсгэрийн байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, эзэмших тухай хүсэлтийг хэлэлцэж саналаа сум, дүүргийн Хуралд уламжлах зэрэг асуудлууд хамаарна.

15 ДУГААР ХОРООНЫ  ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН  ДАРГЫН  ТАНИЛЦУУЛГА
 
А. ТАНИЛЦУУЛГА     
Овог нэр: Жанцандорж  Булганцэцэг
Төрсөн он сар өдөр: 1983-03-11
Төгссөн сургууль: 1993-2003  Архангай 2-р сургууль 10 жил
                                  2003-2009  ШУТИС-ийн ГГТС
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Хүний нөөц
Ажилласан байдал: “Хүүхэд залуучуудын хөгжил хамгаалал” ТББ-д төслийн ажилтан, ЧД-ийн МАХН-ын 15-р хорооны зуутын дарга. Одоогоор 15-р хорооны Иргэдийн Нийтийн Хурлын даргаар ажиллаж байна.
Гавъяа шагнал:  Дүүргийн 20 жилийн ойн медаль, ЧД-ийн Хурлын Хүндэт өргөмжлөл.
Гар утасны дугаар: 99044327

Б. ХУРЛЫН БҮРЭН ЭРХ
 • Тухайн Хурлын хуралдааныг дарга, Хурлын Тэргүүлэгчдийг сонгох, чөлөөлөх
 • Хорооны Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх, чөлөөлөх, огцруулах саналыг  болон Засаг даргын огцрох тухай хүсэлтийг хүлээж авах эсэхтэй холбогдсон саналыг хэлэлцэн дүүргийн Засаг даргад уламжлах
 • Хурлын дотоод зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх
 • Баг, хорооны Засаг даргын тайланг хэлэлцэж ажилд нь үнэлэлт дүгнэлт өгөх
 • Баг, хорооны иргэдийг шагнаж урамшуулах, дэмжлэг, тусламж үзүүлэх саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад уламжлах
 • Өрхийг албан татвар бусад ногдол үүргээс түр чөлөөлөх буюу хөнгөлөлт үзүүлэх тухай саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад оруулах
 • Харьяалах баг хорооны иргэний үндсэн ба журамт үүргийн биелэлтийг хангуулах
 • Иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тухайн нутаг дэвсгэрийн байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, эзэмших тухай хүсэлтийг хэлэлцэж саналаа сум, дүүргийн Хуралд уламжлах зэрэг асуудлууд хамаарна.

16 ДУГААР ХОРООНЫ  ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН  ДАРГЫН  ТАНИЛЦУУЛГА
 
А. ТАНИЛЦУУЛГА     
Овог нэр: Намсрай  Сэргэлэн
Төрсөн он сар өдөр: 1966-03-27
Төгссөн сургууль: 1985-1991 Новосибирскийн Барилгын инженерийн сургууль
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Барилгын инженер
Ажилласан байдал: “Отгонтэнгэр” пүүс мастер, “Белинуур “ХЭАА-д инженер, “ Шинэ хот ”  ХХК захирал. Одоогоор 16-р хорооны Иргэдийн Нийтийн Хурлын даргаар ажиллаж байна.
Гавъяа шагнал: Тэргүүний барилгачин, МАН-ын тэргүүний ажилтан, МНУ холбооны Соёмбо
Гар утасны дугаар: 99180635, 96657581

Б. ХУРЛЫН БҮРЭН ЭРХ
 • Тухайн Хурлын хуралдааныг дарга, Хурлын Тэргүүлэгчдийг сонгох, чөлөөлөх
 • Хорооны Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх, чөлөөлөх, огцруулах саналыг  болон Засаг даргын огцрох тухай хүсэлтийг хүлээж авах эсэхтэй холбогдсон саналыг хэлэлцэн дүүргийн Засаг даргад уламжлах
 • Хурлын дотоод зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх
 • Баг, хорооны Засаг даргын тайланг хэлэлцэж ажилд нь үнэлэлт дүгнэлт өгөх
 • Баг, хорооны иргэдийг шагнаж урамшуулах, дэмжлэг, тусламж үзүүлэх саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад уламжлах
 • Өрхийг албан татвар бусад ногдол үүргээс түр чөлөөлөх буюу хөнгөлөлт үзүүлэх тухай саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад оруулах
 • Харьяалах баг хорооны иргэний үндсэн ба журамт үүргийн биелэлтийг хангуулах
 • Иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тухайн нутаг дэвсгэрийн байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, эзэмших тухай хүсэлтийг хэлэлцэж саналаа сум, дүүргийн Хуралд уламжлах зэрэг асуудлууд хамаарна.

17 ДУГААР ХОРООНЫ  ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН  ДАРГЫН  ТАНИЛЦУУЛГА

А. ТАНИЛЦУУЛГА     
Овог нэр: Алтангэрэл  Лхагвадорж
Төрсөн он сар өдөр: 1975-05-26
Төгссөн сургууль:     1983-1991  Хатгал сумын 10 жил
                                      1991-1995 Хөгжим бүжгийн коллеж
                                       2002-2006  СУИС   
                                       2011-2012  Удирдлагын академи
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Хөгжмийн багш, дуучин
Ажилласан байдал: Мөрөн сумын 1-р 10 жил, 86-р сургууль багш, ЭМЯ АА менежер. Одоогоор 17-р  хорооны Иргэдийн Нийтийн Хурлын даргаар ажиллаж байна.
Гавъяа шагнал:  МАН-ын тэргүүн, 90 жилийн ойн медаль, ЧД-ийн ИТХ-ын хүндэт өргөмжлөл, МНУ холбооны тэргүүний ажилтан.
Гар утасны дугаар: 99861581

Б. ХУРЛЫН БҮРЭН ЭРХ
 • Тухайн Хурлын хуралдааныг дарга, Хурлын Тэргүүлэгчдийг сонгох, чөлөөлөх
 • Хорооны Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх, чөлөөлөх, огцруулах саналыг  болон Засаг даргын огцрох тухай хүсэлтийг хүлээж авах эсэхтэй холбогдсон саналыг хэлэлцэн дүүргийн Засаг даргад уламжлах
 • Хурлын дотоод зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх
 • Баг, хорооны Засаг даргын тайланг хэлэлцэж ажилд нь үнэлэлт дүгнэлт өгөх
 • Баг, хорооны иргэдийг шагнаж урамшуулах, дэмжлэг, тусламж үзүүлэх саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад уламжлах
 • Өрхийг албан татвар бусад ногдол үүргээс түр чөлөөлөх буюу хөнгөлөлт үзүүлэх тухай саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад оруулах
 • Харьяалах баг хорооны иргэний үндсэн ба журамт үүргийн биелэлтийг хангуулах
 • Иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тухайн нутаг дэвсгэрийн байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, эзэмших тухай хүсэлтийг хэлэлцэж саналаа сум, дүүргийн Хуралд уламжлах зэрэг асуудлууд хамаарна.

18 ДУГААР ХОРООНЫ  ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН  ДАРГЫН  ТАНИЛЦУУЛГА
 
А. ТАНИЛЦУУЛГА     
Овог нэр:  Баавгайхүү  Насанбат
Төрсөн он сар өдөр:  1986-12-01
Төгссөн сургууль:  1994-2004  35-р дунд сургууль
                                    2005-2009  МУИС- НШУС  бакалавр
                                    2011-2013  МУИС- НШУС  магистр
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: НШУС
Ажилласан байдал: ЧД-ийн 18-р хорооны Иргэний бүртгэлийн ажилтан, ЧД-ийн 19-р хороонд Халамжын ажилтнаар мөн Нийслэлийн Архивын газарт Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтнээр ажиллаж байсан. Одоогоор 2013 оноос хойш 18-р хорооны Иргэдийн Нийтийн Хурлын даргаар ажиллаж байна.
Гавъяа шагнал: 375 жилийн ойн медаль
Гар утасны дугаар: 99901393

Б. ХУРЛЫН БҮРЭН ЭРХ
 • Тухайн Хурлын хуралдааныг дарга, Хурлын Тэргүүлэгчдийг сонгох, чөлөөлөх
 • Хорооны Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх, чөлөөлөх, огцруулах саналыг  болон Засаг даргын огцрох тухай хүсэлтийг хүлээж авах эсэхтэй холбогдсон саналыг хэлэлцэн дүүргийн Засаг даргад уламжлах
 • Хурлын дотоод зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх
 • Баг, хорооны Засаг даргын тайланг хэлэлцэж ажилд нь үнэлэлт дүгнэлт өгөх
 • Баг, хорооны иргэдийг шагнаж урамшуулах, дэмжлэг, тусламж үзүүлэх саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад уламжлах
 • Өрхийг албан татвар бусад ногдол үүргээс түр чөлөөлөх буюу хөнгөлөлт үзүүлэх тухай саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад оруулах
 • Харьяалах баг хорооны иргэний үндсэн ба журамт үүргийн биелэлтийг хангуулах
 • Иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тухайн нутаг дэвсгэрийн байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, эзэмших тухай хүсэлтийг хэлэлцэж саналаа сум, дүүргийн Хуралд уламжлах зэрэг асуудлууд хамаарна.

19 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ  ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН  ДАРГЫН  ТАНИЛЦУУЛГА
 
А. ТАНИЛЦУУЛГА     
Овог нэр: Лхамжав Буянт
Төрсөн он сар өдөр: 1942-03-18
Төгссөн сургууль:  Ховд аймгийн ХАА техникум, Намын дээд сургууль, Эдийн Засгийн дээд сургууль.     
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Агротехникч, улс төр судлаач, Эдийн засагч
Ажилласан байдал: Ховд аймаг Буянтын машинт МАА-н станцад мэргэжилтэн, Ховд аймгийн намын хороонд мэргэжилтэн, лектор, Энх тайван найрамдлын холбооны хариуцлагатай нарийн бичгийн дарга, Намын төв хорооны дэргэдэх намын түүхийн институтад эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан, Улаанбаатар хотын намын хороонд лектор, мэдээлэл сурталчилгааны хэсгийн ахлагч, Гачууртын сангийн аж ахүйн намын хорооны дарга, Гачуурт хорооны Засаг дарга, “Одбаян” ХХК-ны захирал. 2005 оноос хойш 19 дүгээр хорооны Иргэдийн Нийтийн Хурлын даргаар ажиллаж байна.
Гавъяа шагнал:  Ардын  хувьсгалын 50, 60, 70, 80, 90 жилийн ойн медалиуд. МАН-ын ахмад зүтгэлтэн.
Гар утасны дугаар: 88815466

Б. ХУРЛЫН БҮРЭН ЭРХ
 • Тухайн Хурлын хуралдааныг дарга, Хурлын Тэргүүлэгчдийг сонгох, чөлөөлөх
 • Хорооны Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх, чөлөөлөх, огцруулах саналыг  болон Засаг даргын огцрох тухай хүсэлтийг хүлээж авах эсэхтэй холбогдсон саналыг хэлэлцэн дүүргийн Засаг даргад уламжлах
 • Хурлын дотоод зохион байгуулалтын асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх
 • Баг, хорооны Засаг даргын тайланг хэлэлцэж ажилд нь үнэлэлт дүгнэлт өгөх
 • Баг, хорооны иргэдийг шагнаж урамшуулах, дэмжлэг, тусламж үзүүлэх саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад уламжлах
 • Өрхийг албан татвар бусад ногдол үүргээс түр чөлөөлөх буюу хөнгөлөлт үзүүлэх тухай саналыг сум, дүүргийн Хурал, Засаг даргад оруулах
 • Харьяалах баг хорооны иргэний үндсэн ба журамт үүргийн биелэлтийг хангуулах
 • Иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас тухайн нутаг дэвсгэрийн байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, эзэмших тухай хүсэлтийг хэлэлцэж саналаа сум, дүүргийн Хуралд уламжлах зэрэг асуудлууд хамаарна.

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 154
76 / 49%
38 / 25%
18 / 12%
15 / 10%
7 / 5%